Strongest Sect of All Times นิกายแข็งแกร่งที่สุดนิรันดร์กาล

Strongest Sect of All Times นิกายแข็งแกร่งที่สุดนิรันดร์กาล

Web NovelOngoing
15 จำนวนผู้ติดตามเรื่องนี้
  • จำนวนตอนทั้งหมด? Chapter

Strongest Sect of All Times นิกายแข็งแกร่งที่สุดนิรันดร์กาล

อ่านนิยายเรื่อง Strongest Sect of All Times นิกายแข็งแกร่งที่สุดนิรันดร์กาล นี่คือตำนานของการพัฒนาสำนัก,ที่เป็นเหมือนกับบ้านอันอบอุ่นและสนุกสนาน. ไม่ใช่ว่าประมุขสำนักของพวกเราน่าขบขันหรอกนะ,แต่เป็นความแปลกประหลาดของเหล่าศิษย์ที่มีนิสัยหลากหลายต่างหาก. รีบเข้ามา,เหล่าผู้เยาว์ทั้งหลาย. มาร่วมสร้างสำนักด้วยกัน,ร่วมกันยกระดับสำนักในฝันให้ทะยานสู่ความเป็นนิรันดร์ ระบบดินแดนบ่มเพาะ เขตแดนเปิดชีพจร. เขตแดนศิษย์ยุทธ์ เขตแดนอาจารย์ยุทธ์ เขตแดนบรรพชนยุทธ์ เขตแดนกษัตริย์ยุทธ์ เขตแดนจักรพรรดิยุทธิ์ เขตแดนปราชญ์ยุทธ์ เขตแดนราชันย์ยุทธ์. ระบบเขตแดนบ่มเพาะเทียบกับสัตว์ร้าย. เขตแดนเปิดชีพจร.=สัตว์ทั่วไป. เขตแดนศิษย์ยุทธ์ = สัตว์ร้ายระดับต่ำ. เขตแดนอาจารย์ยุทธ์ = สัตว์ร้ายระดับกลาง เขตแดนบรรพชนยุทธ์ = สัตว์ร้ายระดับสูง

คอมเมนต์

การแสดงความเห็นถูกปิด