Rebirth Doctor Girl

Rebirth Doctor Girl

Web NovelOngoing
2 จำนวนผู้ติดตามเรื่องนี้
  • จำนวนตอนทั้งหมด? Chapter

Rebirth Doctor Girl

อ่านนิยาย Rebirth Doctor Girl ชาติที่แล้วเธอต้องพบกับญาติที่เย็นชา บิดาต้องตายอย่างอนาถ คนรักนอกใจ

เมื่อกลับมายังอายุ 14

ครั้งนี้เธอต้องการเปลี่ยนลิขิตสวรรค์ ควบคุมญาติที่เย่อหยิ่ง จัดการพวกขยะที่คอยรังควาน

ด้วยทักษะทางการแพทย์และพลังติดตัวที่เหนือธรรมชาติ

คอมเมนต์

การแสดงความเห็นถูกปิด